Zebranie sołeckie

Zapraszamy

12 kwietnia 2019 roku do remizy OSP na zebranie wiejskie w celu wybrania sołtysa
i rady sołeckiej. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.