Zebranie sołeckie

W dniu 9 września 2020 roku o godz. 18:00 na terenie OSP Świętoszowice odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Świętoszowice dotyczące :
– sprawozdania za 2019 rok,
– dokonania zmian zapisu w funduszu sołeckim na 2020 rok,
– podziału środków funduszu sołeckiego na 2021.

W związku z zagrożeniem epidemicznym uczestnicy zebrania mają obowiązek zachowania
2-metrowych odległości miedzy sobą.

Krzysztof Kowolik
Sołtys