Szkat – wyniki za 2016 rok

Zakończyły się rozgrywki szkata sportowego 2016 w świetlicy OSP Świętoszowice
z następującymi wynikami.
Największą ilość pkt. zgarnęli:
K. Janik            19 287
N. Pietsch        18 556
J. Kasperidus  16 352
Najczęściej wygrywali:
I miejsce – H. Jendrysik 3 x, K. Janik 2 x, J. Kasperidus 2 x, N. Pietsch 2 x, P. Kozioł 1 x,
G. Tomanek 1x.
II miejsce – K. Janik 3 x, H. Jendrysik 2 x, G. Tomanek 2 x, N. Pietsch 1 x, J. Kasperidus 1 x,
P. Kozioł 1 x, U. Nicz 1 x.
III miejsce – N. Pietsch 4 x, K. Janik 2 x, P. Kozioł 2 x, R. Glagla 1 x, G. Tomanek 1 x,
J. Kasperidus 1 x.
W rozgrywkach brali udział
p. E. Dudek, p. G. Pieczko, p. B. Woźnica, p. A. Szyguła, p. J. Zgobisz, p. St. Plichta,
p. W. Biskupek.

Prowadzący serdecznie dziękuje Wszystkim biorącym udział w rozgrywkach.
Niech te rozgrywki będą jak najdłużej kontynuowaną tradycją.
Prowadzący – J. Kasperidus