Zebranie Wiejskie – fundusz sołecki

Propozycje zmian w funduszu sołeckim na 2022 r.  które będą przedmiotem głosowania:

z:

Przedsięwzięcie nr 2:   Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach, pozycja 1 zakup mundurów, kwota 5.000,00 zł,

Przedsięwzięcie nr 5:   Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie, pozycja 2 najem toalety, kwota 566,82 zł,

na:

Przedsięwzięcie nr 2:   Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Świętoszowice, pozycja 1 zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego, kwota 5.000,00 zł,

Przedsięwzięcie nr 5:   Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie, pozycja 1 Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku w sołectwie. Naprawy i przeglądy urządzeń będących w posiadaniu sołectwa, kwota 566,82 zł,

Propozycja podziału funduszu sołeckiego na 2023 r. która będzie przedmiotem głosowania:

  1. Wykonanie małego boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka). Wykonanie prac przy boisku, siatkówka, koszykówka, montaż urządzeń – 20.542,86 zł;
  2. Dofinansowanie do przedszkola w Świętoszowicach. Zakup materiałów – 2.000,00 zł;
  3. Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie. Prace zlecone – 1.500,00 zł;
  4. Organizacja imprez kulturalnych – 9.000,00 zł;
  5. Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie.  Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku w sołectwie. Naprawy i przeglądy urządzeń będących w posiadaniu sołectwa – 9.000,00 zł. Najem toalety – 1.000,00 zł.